MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Pri podávaní žiadosti o registráciu vlajky Cookových ostrovov môžeme zabezpečiť vašu MMSI / Rádiovú licenciu pre Cookove ostrovy. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Pre našich klientov vieme zabezpečiť MMSI rádiovú licenciu Cookových ostrovov. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Kópia kúpneho listu
  • Kópia registrácie Cookových ostrovov
  • Licencia rádiového operátora

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení